เรามาทำความรู้จักการดูแลและป้องกันสัตว์เลี้ยงกันนะค่ะ

สาเหตุที่ทำให้สัตว์เป็นโรค
          1)  บริเวณที่อยู่ของสัตว์สกปรก  ชื้นแฉะ  และมีน้ำขัง
          2)  ภาชนะใส่อาหารและน้ำของสัตว์สกปรก
          3)  สัตว์ทำร้ายกันเอง  ทำให้สัตว์บาดเจ็บ
          4)  สัตว์ติดโรคจากสัตว์ที่อยู่ร่วมกัน
          5)  สัตว์ได้รับอาหารไม่เพียงพอ

การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง
          1)  รักษาความสะอาดที่อยู่ของสัตว์
          2)  จัดที่อยู่ของสัตว์ให้มีอากาศถ่ายเทและแสงแดดส่องถึง
          3)  ให้อาหารตรงเวลา  และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของสัตว์
          4)  ให้น้ำและอาหารที่สะอาด
          5)  แยกสัตว์ที่เป็นโรคออก
          6)  คอยดูแลอย่าให้สัตว์ทำร้ายกัน
          7)  ดูแลความสะอาดตัวสัตว์เป็นประจำ
          8)  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์ตามกำหนดเวลา