พูดถึงสัตว์อย่าง “ม้า” ต้องนึกถึงร่างกายที่แข็งแกร่งกล้ามเนื้อขาเป็นมัดๆ และการวิ่งที่รวดเร็ว รวมถึงการเป็นพาหนะของมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่คราวนี้ความคิดเกี่ยวกับม้าของหลายคนอาจเปลี่ยนไป เมื่อได้รู้จักกับ “ม้าแคระ” ซึ่งมีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ดังนี้

Shetland Pony
ม้าแคระพันธุ์นี้เป็นม้าแคระพันธุ์แรกที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาที่ประเทศอังกฤษ ในช่วงปี ค.ศ. 1600-1765 ซึ่งในสมัยนั้นม้าแคระเป็นสัตว์เลี้ยงของชนชั้นสูง แต่บางกลุ่มก็เลี้ยงไว้ใช้แรงงาน จนถึงปี ค.ศ. 1861 ม้าแคระเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปถึงอเมริกา โดยนาย John Rary gclub-online.co.com นำม้าแคระ 4 ตัวจากอังกฤษไปเลี้ยง โดยทุกตัวมีความสูงเพียง 61 เซนติเมตร

Falabella ponies
ม้าแคระประจำประเทศอาร์เจนติน่า ครั้งแรกพัฒนาขึ้นในช่วงกลางปี ค.ศ. 1800 โดยนาย Patrick Newell แต่เขาก็เสียชีวิตก่อนจะพัฒนาสำเร็จ ต่อมาก็ได้ลูกเขยอย่างนาย Juan Falabella มาสานงานต่อ โดยใช้ม้าตัวที่แข็งแรงที่สุดในฟาร์มมาผสมสายพันธุ์กับม้าพันธุ์ Welsh Pony และม้าแครพันธุ์ Shetland Pony จนได้มาเป็นม้าแคระพันธุ์ Falabella ponies

South African Miniature
ม้าแคระของแอฟริกาใต้นี้ เป็นการพัฒนาโครงสร้างร่างกายของม้าในแถบทวีแอฟริกา ให้ลดขนาดลงเท่ากับม้าในแถบอาหรับ ซึ่งมาประสบความสำเร็จในปี 1989 และมีม้าแคระสายพันธุ์แอฟริกาใต้ทั้งหมดประมาณ 700 ตัว