วิธีให้อาหารสุนัข

ให้อาหารสุนัข-2

ให้อาหารสุนัข-1

วิธีให้อาหารสุนัข อาหารที่เหมาะสมกับสุนัขมากที่สุดคืออาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสุนัขโดยเฉพาะ แต่สุนัขแต่ละตัวก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยทั้งในเรื่องของ ขนาดตัว สายพันธุ์ อายุ ช่วงวัย ดังนั้น เจ้าของสุนัขจึงควรให้ความสำคัญกับปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับสุนัขในแต่ละวัน โดยสามารถศึกษาได้จากด้านหลังซองผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งที่เจ้าของจะต้องคำนึงถึงอีกก็คือ

1. ให้ดูจากปริมาณอาหารที่แนะนำต่อวันเป็นหลัก เช่นถ้าหากคุณให้อาหารสุนัขวันละ 2 มื้อ ปริมาณของ 2 มื้อรวมกันต้องตรงตามปริมาณที่แนะนำต่อวัน
2. ปริมาณอาหารที่เหมาะสมนั้นอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มการใช้พลังงาน หรือการออกกำลังกายของสุนัขว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าน้องหมามีการออกกำลังกายน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ต่อวัน ให้ลดปริมาณอาหารลง 10% จากปริมาณอาหารที่เหมาะสม
3. ปริมาณอาหารที่เหมาะสมตามคำแนะนำนี้เฉพาะจากอาหารเม็ดและอาหารเปียกเท่านั้นถ้าหากเจ้าของให้กินอาหารเสริมขนม หรือผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากต่าง ๆ ควรปรับลดปริมาณอาหารตามความเหมาะสม
4. ปริมาณขนมหรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายสุนัขควรมีไม่เกิน 10% ของแคลอรี่จากอาหารที่น้องหมาควรได้รับในแต่ละวัน
5. ศูนย์โภชนาการสัตว์เลี้ยง แนะนำให้ผสมอาหารเปียกและอาหารเม็ด โดยสัดส่วนในการให้ควรคำนึงถึงเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นของสุนัข พวกเขาจะรีบวิ่งเข้ามาหาชามอาหารอย่างรู้เวลา แต่ปรากฏว่าเมื่อพวกเขาเห็นชามอาหารกลับเดินหนีออกไปทันที คุณคิดว่าปัญหานั้นมาจากอะไร? อาจเป็นไปได้ว่า เพราะขนาดของชามใส่อาหารที่พวกเขากินอยู่ เนื่องจากสุนัขพันธุ์เล็กส่วนใหญ่มักไม่ชอบกินอาหารจากชามใบใหญ่นั่นเอง