สัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอาหาร

สัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์เรา

1.  สัตวเลี้ยงที่ใช้เป็นอาหาร

1.1 สัตว์ที่ให้เนื้อ  เช่น  วัว  หมู  ไก่  ปลาเป็นต้น

 ประเภทสัตว์เลี้ยง

ประเภทสัตว์เลี้ยง

ประเภทสัตว์เลี้ยง

 

1.2 สัตว์ที่ให้นม  เช่น  วัว  แพะ เป็นต้น

ประเภทสัตว์เลี้ยง

ประเภทสัตว์เลี้ยง

1.3 สัตว์ที่ให้ไข่  เช่น  เป็ด  ไก่เป็นต้น

ประเภทสัตว์เลี้ยง

ประเภทสัตว์เลี้ยง