สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่น

การจัดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง

1. สุนัข

สุนัขควรมีที่สำหรับนอนของมันเองถึงเวลานอนก็ได้นอน  และเข้าออกได้สะดวก  แต่ก้ไม่เป็นกฎเกณฑ์อะไรที่ตายตัวนัก  โดยมากที่ใช้กันอยู่ก็คือลังไม้ แต่ลังไม้มักจัมีเสี้ยน  ซึ่งสุนัขรุ่นๆ  มักปากจะซนอยู่ไม่สุกเกี่ยวกับการกัดแทะ  เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่แต่  จะทำลังสำหรับนอนให้เสียหายเท่านั้น  มันอาจจะกลืนเสี้ยนหนามเหล่านั้นลงไป  ทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวมันเองอีก https://jobs-ohio.org การเคยชินของสุนัขบางตัวเช่นเที่ยวนอนบนเก้าอี้หรือนอนไม่เลือกที่ควรจะต้องระมัดระวังให้มาก  เพราะอาจจะต้องทำความสกปรกให้แก่บริเวรบ้านได้การฝึกนิสัยการถ่ายนอกบริเวณที่นอน  หรือนอกบ้านจะเป็นการดีมาก  เพราะทำให้เกิดความเคยชินและตัดกังวลในเรื่องต้องทำความสะอาด
สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่น

การเปลี่ยนที่นอนหรือย้ายที่นอน  ควรระวังอย่าให้สุนัขเกิดความรำคาญ  สุนัขที่ชอบอยู่กับบ้านไม่ควรให้นอนเปลือยเปล่านอกบริเวณที่นอน  ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิทั่วๆ  อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในขณะอากาศหนาวสุนัขไม่จำเป็นต้องมีโซ่ผูกคอไว้เสมอไปโซ่สั่นๆ  ที่ผูกคอนั้นสุนัขไม่ค่อยชอบ ในการที่จะบังคับการเคลื่นไหวของตัวมัน  ถ้าจำเป็นต้องใช้โซ่ควรคล้องไว้กับสายลวดขนาดยาว  ขึงไว้กับเสาทั้งสองด้าน  เพื่อให้มันเคลื่อนไหวไปได้อย่างสบาย

2. แมว
สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่น

3. กระต่าย

สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่น

 

 

4. ปลา

สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่น

5. หนูแฮมเตอร์

สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่น

6. นก

สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่น

ที่อยู่อาศัยของสัตว์  จะแตกต่างกันไปตามลักษณะและขนาดของสัตว์แต่ละชนิด  ดังนี้
          1.  กรง  เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลิน  เช่น  นก  กระต่าย
2.  ตู้กระจก  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่นิยมเลี้ยงไว้ดูเล่น  เช่น  ปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ
          ที่อยู่อาศัยที่ดีของสัตว์เลี้ยง  ควรมีลักษณะ  ดังนี้
          1)  มีลักษณะและขนาดเหมาะสมกับชนิดและจำนวนของสัตว์เลี้ยง
          2)  มีความมั่นคง  แข็งแรง  ทนทาน  กันแดด  กันฝน  และให้ความปลอดภัยแก่สัตว์
          3)  อยู่ที่โล่ง  อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ทำความสะอาดได้ง่าย
          4)  ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมหรือรบกวนสุขภาพของผู้อื่น
          การดูแลที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง  ควรปฏิบัติดังนี้
          1)  หมั่นทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ที่อยู่อาศัยของสัตว์
          2)  หมั่นตรวจดูว่า  ที่อยู่ของสัตว์มีส่วนใดชำรุด  เมื่อพบควรรีบซ่อมแซม
          3)  คอยดูแลและกำจัดสัตว์ที่ชอบทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์  เช่น  ปลวก  มอด
          4)  เมื่อสัตว์เลี้ยงมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ควรจัดหาที่อยู่ใหม่ให้เพียงพอกับสัตว์