Written by 

การดูแลและประโยชน์สัตว์เลี้ยง, การให้อาหารสัตว์เลี้ยง, ประเภทสัตว์เลี้ยง

วิธีการเลี้ยงแมวพันธุ์เปอร์เซีย

วิธีการเลี้ยงแมวพันธุ์เปอร์เซีย

แมวสายพันธุ์เปอร์เซียเป็นแมวสายพันธุ์ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นสายพันธ์ุแมวที่สวยงาม น่ารัก ขนยาวฟูและนุ่ม และเป็นสายพันธุ์ที่คนไทยนิยมเลี้ยงมากที่สุด เรามาทำความรู้จักกับเจ้าแมวพันธุ์นี้กันดีกว่า แมวสายพันธุ์เปอร์เซีย แมวสายพันธุ์เปอร์เซีย แมวเปอร์เซีย ...

การดูแลและประโยชน์สัตว์เลี้ยง, ประเภทสัตว์เลี้ยง

มารู้จักกับสุนัขพันธ์ุร็อตไวเลอร์

สุนัขพันธ์ุร็อตไวเลอร์

สุนัขพันธ์ุร็อตไวเลอร์ สุนัขพันธ์ุร็อตไวเลอร์ เพราะความพิเศษของเจ้าสุนัขพันธุ์นี้ในด้านของความจงรักภักดีกับเจ้าของ ผนวกไปถึงเรื่องของความขี้สงสัยและความอยากรู้อยากเห็นที่มีอยู่ในตัว ทำให้ดูเหมือนจะเป็นสุนัขที่ไม่อยู่นิ่ง ยิ่งด้วยใบหน้าที่ดูทะมึนด้วยแ...

การดูแลและประโยชน์สัตว์เลี้ยง

ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์

ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ 1.ช่วยให้ผู้เลี้ยงมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เพราะการเลี้ยงสัตว์เป็นการ ฝึกฝนให้ผู้เลี้ยงเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ทำให้ผ่อนคลายจาก ความตึงเครียด และมีสุขภาพจิตที่ดี ในขณะเดียวกันการเลี้...

การดูแลและประโยชน์สัตว์เลี้ยง

การดูแลสัตว์เลี้ยง

เรามาทำความรู้จักการดูแลและป้องกันสัตว์เลี้ยงกันนะค่ะ สาเหตุที่ทำให้สัตว์เป็นโรค           1)  บริเวณที่อยู่ของสัตว์สกปรก  ชื้นแฉะ  และมีน้ำขัง           2)  ภาชนะใส่อาหารและน้ำของสัตว์สกปรก           3)  สัตว์ทำร้ายกันเอง  ทำให้สัตว์บาดเจ็บ         ...

การจัดที่อยู่ให้กับสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงที่ใช้แรงงาน

^^ที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงที่ใช้แรงงาน^^ 1. ช้าง 2. ม้า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ใช้แรงงาน  ดังนี้           ช้าง กับ ม้า ควรสร้างที่อยู่ที่เป็นคอก เพราะเป็นสัตวืที่ตัวใหญ่  สร้างในที่อากาศถ่ายเท สะดวก ไม่แออัดเกินไป ดังนั้นการที่เราจะสร้างที่อยู่ให้กับ ช...

การจัดที่อยู่ให้กับสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอาหาร

ที่อยู่สัตวเลี้ยงที่ใช้เป็นอาหาร 1. สัตว์ที่ให้ไข่  เช่น  เป็ด  ไก่เป็นต้น 1.1 เป็ด   1.2 ไก่           ที่อยู่ของเป็ดกับไก่ คือก็คือ เล้า  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก  เช่น   ไก่  เป็ด  โดยจะมีหลังคากันแดดกันฝน           ที่อยู่อาศัยที่ดี...

การจัดที่อยู่ให้กับสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่น

การจัดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง 1. สุนัข สุนัขควรมีที่สำหรับนอนของมันเองถึงเวลานอนก็ได้นอน  และเข้าออกได้สะดวก  แต่ก้ไม่เป็นกฎเกณฑ์อะไรที่ตายตัวนัก  โดยมากที่ใช้กันอยู่ก็คือลังไม้ แต่ลังไม้มักจัมีเสี้ยน  ซึ่งสุนัขรุ่นๆ  มักปากจะซนอยู่ไม่สุกเกี่ยวกับการกั...

การให้อาหารสัตว์เลี้ยง

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช้เป็นอาหาร

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอาหาร สัตว์แต่ละชนิดจะกินอาหารต่างกัน  ซึ่งการให้อาหารสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้  1.1 สัตว์ที่ให้เนื้อ  เช่น  วัว  หมู  ไก่  ปลาเป็นต้น    วัว                                  หญ้า  ฟาง การให้อาหารวัวนั้น อาหารจะมี 2 ประเภท...

การให้อาหารสัตว์เลี้ยง

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช้แรงงาน

การให้อาหารสัตว์ใช้แรงงาน สัตว์ที่ใช้แรงงาน  แบ่งออกแบ่ง 2 แบบ ได้แก่  1. สัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะ  เช่น  ช้าง  ม้า เป็นต้น 1.1 การให้อาหารม้า หลักการให้อาหารม้าแบ่งตามลักษณะอาหารมีสองแบบ คือ อาหารหยาบ (เช่น หญ้าชนิดต่างๆ) และ อาหารข้น (อาหารเม็ดที่มีการ...

การให้อาหารสัตว์เลี้ยง

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่น

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่น 1.สุนัข การให้อาหารสุนัข 1. การให้อาหารสุนัขนั้นเราต้องดูสุนัขแต่ละตัวก่อนว่าขนาดของสุนันต่างมากแค่ใหนกัน เช่น วัย ขนาด ระยะตั้งท้อง ระยะกำลังป่วย เป็นต้น 2. เจ้าของสถุนัขควรสังเกตการ เอาใจใส่สุนัขบ้าง และตัดสินใจในการ...