ป้ายกำกับ: ปรสิต

การจัดที่อยู่ให้กับสัตว์เลี้ยง

โทษของสุนัข

โทษของสุนัข 1. ปรสิต (Parasites) โรคที่เกิดจากพยาธิในกระเพาะหรือลำไส้ เช่น พยาธิปากขอและพยาธิตัวกลม ซึ่งอาจจะติดจากการที่คุณได้รับไข่ของพยาธิเข้าไปในร่างกายหรือเกิดจากการสัมผัสกับไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในดิน ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการที่คุณทำสวน ทำ...